JDU.mn Жийп
JDU.mn Жийп

Жийп

Дунд жийп                 Том жийп

Бүтэн - 18000                  Бүтэн - 25000 

Гадар - 10000                    Гадар - 15000

Мотор - 12000-15000      Мотор - 15000-18000

Тааз - 15000                    Тааз - 18000

Шал - 15000                    Шал - 18000

Суудал - 15000              Суудал - 18000

Хавтас - 8000                 Хавтас - 8000

Бохирдол - 5000            Бохирдол - 5000

№: 174 Төрөл:

Жийп